ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5ος γύρος Π.Π. Drift

Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge

Δευτέρα, Οκτωβρίου 19, 2020

Τεχνικός Κανονισμός Rotax Max Challenge

Αθλητικός Κανονισμός-Συμπληρωματικός Κανονισμός Rotax Max Challenge

 

Συμπληρωματικός Κανονισμός 18η Ανάβαση Κύμης "Γιάννης Ηλιόπουλος"

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον Τελικό Κανονισμό της 19ης Ανάβασης Δημητσάνας - Ζυγοβιστίου.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το Δελτίο Πληροφοριών Νο 2, για το START LINE ΡΑΛΛΥ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το Δελτίο Πληροφοριών Νο 1, για το START LINE ΡΑΛΛΥ που διεξάγεται στις 18 Ιουλίου.

Σελίδα 1 από 9